Kunci jawaban bisa anda dapatkan dengan cara mendownload pada bagian bawah soal. Jika ada link download yang rusak atau tidak bisa di akses, mohon beritahu kami dan akan segera di update, Terimakasih.

Soal dan Kunci Jawaban Hak Asasi Manusia / HAM

Posting Komentar

Soal dan Kunci Jawaban Hak Asasi Manusia / HAM

Berikut ini soal dan kunci jawaban tentang hak asasi manusia terbaru yang bisa anda baca dan pelajari dengan baik untuk lebih mudah memahami materi ham ini.

Dari soal yang dikumpulkan dibawah ini, membahas banyak hal dari materi ham, seperti contoh ham, ciri-ciri ham dan masih banyak lagi.

Soal Hak Asasi Manusia / HAM

1. Berikut merupakan hak wanita. kecuali...

A. hak untuk mendapat peluang kenaikan pangkat

B. hak untuk mendapat maklumat

C. hak untuk mendapatkan pekerjaan

D. hak untuk bersuara


2. Membela nasib pekerja dalam isu seperti penyelarasan gaji, pampasan dan pemecatan pekerja tanpa sebab yang munasabah.Pernyataan di atas merupakan sumbangan badan bukan kerajaan untuk melindungi hak?

A. hak wanita

B. hak pekerja

C. hak OKU

D. hak pengguna


3. Kita juga boleh memainkan peranan untuk melindungi hak wanita, pengguna, OKU dan pekerja dalam menunjukkan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Antara peranan sebagai rakyat malaysia ialah.....

A. berusaha memperjuangkan hak pengguna di Malaysia.

B. menghormati hak wanita, pengguna, OKU dan pekerja

C. membuat aduan sekiranya mengetahui penderaan dan diskriminasi dilakukan terhadap golongan wanita dan OKU.

D. melaksanakan kewajipan untuk membantu golongan yang memerlukan seperti OKU dan wanita miskin.


4. Mana satu merupakan hak asasi wanita?

A. Hak untuk mendapatkan perlindungan

B. Hak untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang selamat

C. Hak untuk menikmati kehidupan yang normal

D. Hak untuk mendapat upah dan gaji


5. Apakah langkah badan kerajaan untuk melindungi hak OKU?

A. Menetapkan gaji minimum

B. Mewujudkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

C. Menyediakan pelbagai kemudahan, peluang pendidikan dan kemahiran kepada OKU

D. Memberikan hak untuk mendapat maklumat


6. Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan hak asasi manusia yang mana yang diabaikan?

A. Hak Pekerja

B. Hak Pengguna

C. Hak Wanita

D. Hak OKU


7. Yang mana satu merupakan Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang melindungi hak pekerja?

A. Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO)

B. Persekutuan Orang Pekak Malaysia (MFD)

C. Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA)

D. Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC)


8. Berikut merupakan peranan yang boleh diambil untuk melindungi hak asasi manusia, kecuali....

A. Membuat laporan sekiranya ternampak penipuan yang dilakukan oleh peniaga kepada pengguna

B. Menghormati hak wanita, pengguna, OKU dan pekerja

C. Memukul dan menengking pekerja tanpa belas kasihan

D. Memberi perlindungan kepada wanita yang memerlukan


9. Cara masyarakat/saya untuk membantu kerajaan merealisasi hasrat Dasar Wanita Negara ialah seperti berikut kecuali................

A. memberi sokongan moral atau material kepada kaum wanita yang ingin mengangkat martabat mereka

B. mengabaikan hak-hak wanita kerana mereka adalah insan yang lemah.

C. mengambil bahagian dalam program yang melibatkan usaha untuk mengangkat martabat kaum wanita

D. menyokong usaha pelbagai pihak dalam mengangkat martabat kaum wanita


10. Berikut adalah Agensi Bukan Kerajaan yang memainkan peranan untuk meningkatkan penyertaan kaum wanita dalam bidang ekonomi dan sosial kecuali............................

A. Pertubuhan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI)

B. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

C. Wanita dalam Pembangunan (NACIWID)

D. Perkumpulan Wanita (WI)


11. Berikut hak yang dimiliki WNI kecuali...

A. A. Mendapat kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah

B. B. Membayar pajak

C. C. Ikut serta membela negara

D. D. Mendapatkan pengajaran/pendidikan


12. Penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan dab penghamilan paksa termasuk pelanggaran HAM, dalam kategori kejahatan ...

A. A. Kemanusiaan

B. B. Perang

C. C. Agresi

D. D. Pribadi


13. Berikut yang tidak termasuk pelanggaran HAM adalah ...

A. A. Pengkhianatan

B. B. Perbudakan

C. C. Penyiksaan

D. D. Penganiayaan


14. Pelanggaran mengenai macam HAM diatur dalam peraturan berikut, kecuali...

A. A. GBHN

B. B. Undang-undang

C. C. Perpu

D. D. Keppres


15. Hak memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu serta hak untuk mengadakan perjanjian atau kontrak disebut...

A. A. Pilitical right

B. B. Personal right

C. C. Ekonomic right

D. D. Social and cultural right


16. Upaya peningkatan penegakan serta penannggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan tujuan dari…

A. a. Pengadilan militer

B. b. Komnas HAM

C. c. Pengadilan HAM

D. d. Komnas anti kekerasan terhadap perempuan


17. Pengadilan HAM diatur dalam Undang Undang Nomor …

A. a. 26 tahun 2003

B. b. 26 tahun 2001

C. c. 26 tahun 2000

D. d. 26 tahun 2002


18. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri kasus yang tergolong pelanggaran HAM adalah ...

A. a. Kejahatan perang

B. b. Perusakan kualitas lingkungan

C. c. Pembunuhan besar-besaran

D. d. Penipuan


19. Berikut ini yang termasuk kejahatan genosida adalah…

A. a. Membunuh anggota kelompok

B. b. Penyiksaan

C. c. Pemusnahan atau pemindahan penduduk secara paksa

D. d. Perbudakan


20. Dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 dijelaskan bahwa yang dinamakan dengan “perlindungan” yaitu termasuk …

A. a. Pembelaan RAS

B. b. Pembelaan HAM

C. c. Pembelaan kelompok

D. d. Pembelaan perorangan


Kunci Jawaban

1. B. hak untuk mendapat maklumat

2. B. hak pekerja

3. B. menghormati hak wanita, pengguna, OKU dan pekerja

4. A. Hak untuk mendapatkan perlindungan

5. C. Menyediakan pelbagai kemudahan, peluang pendidikan dan kemahiran kepada OKU

6. C. Hak Wanita

7. D. Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC)

8. C. Memukul dan menengking pekerja tanpa belas kasihan

9. B. mengabaikan hak-hak wanita kerana mereka adalah insan yang lemah.

10. B. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

11. B. Membayar pajak

12. A. Kemanusiaan

13. A. Pengkhianatan

14. A. GBHN

15. C. Ekonomic right

16. D. Komnas anti kekerasan terhadap perempuan

17. C. 26 tahun 2000

18. D. Penipuan

19. A. Membunuh anggota kelompok

20. B. Pembelaan HAM

Related Posts

Posting Komentar