Kunci jawaban bisa anda dapatkan dengan cara mendownload pada bagian bawah soal. Jika ada link download yang rusak atau tidak bisa di akses, mohon beritahu kami dan akan segera di update, Terimakasih.

Soal dan Kunci Jawaban Puisi

Posting Komentar

Soal dan Kunci Jawaban Puisi dan pembahasan lengkap dari soal ujian nasional, soal harian dan juga soal-soal test lainnya untuk smp dan sma

Berikut ini contoh soal puisi dan pembahasannya yang bisa anda baca dan pahami dengan baik. beberapa soal dibawah ini diambil dari kelas 8, 10, 11 dan 12. Beberapa soal juga berasal dari soal ujian nasional, unbk, ujian harian dan lainnya.

soal-soal dibawah ini juga membahas banyak hal-hal terkait puisi, mulai dari menentukan isi puisi, tema puisi, bentuk puisi, makna puisi dan masih banyak lagi. Pada bagian bawah anda juga bisa mendownload soal tersebut dalam bentuk dokumen atau pdf.


SOAL PUISI

1. Simaklah puisi berikut!

Tembang untuk Ibunda

Sendang Mulyono

Gemericik air mengalir jernih

Percikkan ke muka segar rasanya

Ikan berlumban tak kenal sedih

Gerak gembira jiwa merdeka


Ibunda

Kasihmu tak pernah kemarau

Meski waktu merambat makin tua


Aku kini bukan bocah lagi

Telah beranjak, berpikir, dan berasa

Terbayang dulu menangis manja disuapi

Tengan lembut kasihmu menyentuh jiwa

………………………………………….


Jika kita membaca puisi di samping yang bertemakan kasih saying pada ibunda tersebut, suasana yang tergambarkan dari penggalan isi puisi adalah . . . .

a. sendu

b. syahdu

c. sedih

d. gembira

e. riang


2. Baris puisi yang dibacakan dengan gembira adalah . . . .


a. /Gemericik air mengalir jernih/

b. /Percikan ke muka segar rasanya/

c. /Meski waktu merambat makin tua/

d. / Aku kini bukan bocah lagi/

e. / telah beranjak,berpikir, dan berasa/


/Aku kini bukan bocah lagi/

/Telah beranjak, berpikir, dan berasa/

3.


Baris puisi di atas menggambarkan seseorang yang telah memiliki. . . .

a. kemauan dalam dirinya b. keinginan dalam dirinya

c. kesadaran dalam dirinya d. kepercayaan dalam dirinya

e. kesanggupan dalam dirinya


4. Makna “berasa” dalam penggalan /telah beranjak, berpikir, dan berasa/ adalah. . . .

a. mempunyai rasa b.mempunyai kerinduan c.mempunyai kesadaran

d. mempunyai harapan e. mempunyai kenangan5. Kata yang dibaca dengan penekanan (aksentuasi)

pada penggalan baris puisi

//Tangan lembut kasihmu menyentuh jiwa//

adalah . . . .


a. tangan dan lembut\

b. lembut dan kasihmu

c. kasihmu dan menyentuh

d. menyentuh dan jiwa

e.kasihmu dan jiwa


6. Simak penggalan puisi berikut!

Pahlawan

………………………………….

Pahlawan…

Jika aku besar nanti

Kuingin ikuti semangat juangmu

Untuk membangun negeri ini

Wahai generasi muda

Bangkitlah engkau dari tidurmu

Ikutlah jejak para pahlawan bangsa

Demi kejayaan nusantara tercinta

(Marta)


Bait pertama penggalan puisi di atas menyiratkan makna . . . .

a. keinginan dan janji penyair

b. kepiluan dan kesedihan penyair

c. keinginan dan kegembiraan penyair

d. kesungguhan dan keputusasaan penyair

e. kebangkitan dan kesadaran penyair


7. Jika puisi itu dibacakan, nada dalam membaca bait kedua penggalan puisi tersebut yaitu. . . .

a. rendah b. sedang c. tinggi d. lembut e.halus


8. Baris-baris puisi berikut yang bukan menggambarkan keromantisan adalah . . . .

a. //Kuterpaku dalam diamku/ saat matamu memandangku penuh kehangatan//

b. //kurasa semakin deras aliran darahku/ hingga kuterlena dalam khayalan//

c. //dibalik sinar matamu/kutemukan setitik cahaya//

d. //bagai kerikil tajam/ yang menusuk jantungku//

e. // baru terasa/ Cinta butuh kenikmatan//

Baris-baris puisi di samping menggambarkan. . . .

a. kemanusiaan b. keromantisan

c. keduniawian d. kereligiusan

e. keheroikan


9. // Nikmati senja bersama pelangiNya//

// menikmati pasir dan ombak manjaNya//

//nikmat syair lirihNya//

//bukankah cintaNya sungguh indah//

//menikmati bulir dan bias cintaNya//


Isi tersirat dari puisi di sebelah kanan ini adalah. . . .

a. Penyair sangat merindukan kekasihnya yang tak kunjung dating

b. Penyair dalam mimpi menemui kekasihnya tanpa kata-kata

c. Seseorang yang dicintai penyair hanya ada dalam angan-angan

d. Seseorang terlalu berlebihan dalam mengekspresikan cinta

e. Penyair sangat merindukan pertemuan dengan Tuhan, kekasihnya 10.


Satu kekasihku

Aku manusia

Rindu rasa

Rindu rupa


Di mana Engkau

Rupa tiada

Hanya kata merangkai hati


11. Cermati puisi berikut!


11. Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan

Lewat perut anak-anak kelaparan

Tuhan telah menegurmu dengan cukup

menahan kesabaran

Lewat gempa bumi yang mengguncang

Deru angin yang meraung-raung kencang

Hujan badai yang melintang-lintang

Adakah kau dengan


Tema puisi di atas adalah . . . .

a. Bencana alam yang terjadi untuk mengingatkan manusia

b. Diingatkan manusia akan datangnya bencana alam

c. Peringatan Tuhan kepada manusia lewat bencana alam yang terjadi

d. Bencana alam dan kemiskinan dunia

e. Berkelakuan baik supaya tidak dilanda bencana


12. Perhatikan puisi berikut ini!


Kartini

Sendang Mulyono

Di ruang gelap

Tema minor jenis puisi baru di samping adalah . . . .

a. Emansipasi kaum ningrat

b. Emansipasi rakyat jelata

c. Harapan akan emansipasi wanita

d. Kehidupan para selir pada masa penjajahan

e. Kemenangan kaum perempuanKau tulis harapan

Dunia akan terang

Jika ada cahaya perempuan


Tak melulu mengurus dapur dan kasur

Tak melulu jadi pendamping

Di percaturan ramai tak terasa asing


Kartini lembut berkata

Tapi tajam maknanya

Kartini santun bersikap

Tapi cerdas dan sigap


Kartini lambing sejati

Di ruang gelap dia berharap

Cahaya perempuan

Menembus kemenangan


13. Baris-baris puisi “Kartini” di atas yang menunjukkan tema puisi tersebut adalah. . . . .

a. /mengurus dapur dan kasur/, /jadi pendamping/

b. /di percaturan ramai tak terasa asing/

c. /Kartini lembut berkata/, /tapi tajam maknanya/

d./Di ruang gelap dia berharap/, /cahaya perempuan/, /Menembus kemenangan/

e./Kartini lambing sejati/, /Kartini santun bersikap/


14. Baris puisi berikut yang menggambarkan terusirnya sebuah kedamaian adalah . . . .

a. /saling bantu, saling kasih/

b. /perang sungguh kejam/

c. /Bergandeng tangan membangun damai/

d. /Bermekaran jiwa-jiwa bahagia/

e. / Di taman damai nan indah/


15. Judul puisi berikut yang menggambarkan keindahan alam adalah . . . .

a. Pahlawan Tak Dikenal b. Gajah Mada c. Nyanyian Pagi Anak Jalanan

d. Senja di Pantai Kuta e. Indonesia Kemarau


16. Penggalan puisi berikut ini yang menggambarkan tema religi adalah . . . .

a. Hidup seperti mimpi

Laku lakon di layar trekelar

Aku pemimpi lagi menari

Sedar siuman bertukar – tukar

b. Aku bertanya

Tapi pertanyaan-pertanyaanku

membentur jidad penyair-penyair salon

c. Di Pintu-Mu aku mengetuk

Aku tidak bisa berpaling

d. Ibunda

kasihmu tak pernah kemarau

e. dan delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan


17. Menyesal

Pagiku hilang sudah melayang Hari mudaku sudah pergi Sekarang petang datang membayang Batang usiaku sudah tinggi

(Ali Hasymi)

Majas personifikasi dalam puisi di atas terdapat dalam baris ....a. 1 dan 2 b. 2 dan 3 c. 1 dan 4 d. 3 dan 4 e. 1 dan 3

18. Persarmaan bunyi yang terdapat pada baris pertama puisi di atas adalah....

a. hilang dan membayang b. pagiku dan hilang c. pagiku dan melayang

d. sudan dan melayang e. pagiku dan tinggi

19. Sawah

Sawah di bawah emas padu Padi melambai melalai terkulai Naik suara salung serunai Sejuk didengar mendamaikan kalbu

Makna emas pada puisi di atas adalah ....

a. mahal b. berkilau c. layu d. menguning e. puso

20. Suasana yang terdapat dalam puisi Sawah di atas adalah ....

a. gembira b. haru c. sedih d. bangga e. Yakin


21. Salah satu ciri yang menandai puisi tergolong modern adaiah .....

a. berisi sebuah nasihat b. ada persamaan bunyi yang teratur

c. biladibacamenimbulkan iramayangtetap d. jumlah kata yang tidak tentue. masih menggunakan bahasa Melayu


22. Nilai dalam puisi yang mengangkat aspek kejiwaan disebut nilai....a. psikologis b. sosiologis c. moralis d.estetis c. filosofis


23. Hal berikut tidak ditemukan dalam puisi yaitu....

a. baris-baris yang membentuk bait

b. sebuah puisi terdiri dari beberapa bait

c. keindahan berupa iramadan persajakan

d. gaya bahasa dan pengutamaan perasaan

e. kritik-kritiksosial yang tajam dan menghujat


24. Tema puisi adaiah ....

a. cara penceritaan dalam puisi b. jalan cerita c. jumlah baris dalam bait

d. bunyi persajakan e. ide-idepokok yang terkandung dalam puisi


25. Pahlawan Tak Dikenal


Sepuluh tahun yang lalu, dia terbaring

Tetapi bukan tidur, sayang

Sebuah lubang peluru bundar di dadanya

Senyum bekunya berkata, kita sedang perang


Dia tidak tahu bilamana ia datang

Kedua tangannya memeluk senapan

Dia tidak tahu untuk siapa dia dating

Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang

…………………………………………….

(Toto Sudarto Bahtiar)

Puisi Pahlawan Tak Dikenal menuturkan tentang . . . .

a. Seseoran yang sedang berjuang di medan perang

b. Pemimpin perang sedang memimpin pertempuran

c. Kematian seorang pejuang karena tertembak

d. Seseoran yang terbaring sakit karena tertembak di medan pertempuran

e. Pejuang yang berjuang pada pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945


26. Orang yang diungkapkan dalam puisi Pahlawan Tak Dikenal adalah seorang yang ikhlas membela bangsa, yang diisyaratkan dengan kalimat . . . .

a. Dia terbaring tetapi bukan tidur b. Dia tidak tahu bilamana dia dating

c. Dia memeluk senapan d. Matinya sambil tersenyum

e. Ada sebutir peluru di dadanya


27. Tema puisi Pahlawan Tak Dikenal adalah . . . .

a. sosial b. religious c..heroisme d. romantisme e. humanism


28. Rima puisi Pahlawan Tak Dikenal bait pertama adalah....

a. a-b-a-b b. b-a-a-b c. a-b-b-a d. a-a-b-a e. a-b-c-d


29. Keindahan puisi di atas terlihat dari kepandaian penyair memilih kata. Salah satunya adalahkata terbaring. Makna kata tersebut adalah ....a. Tidur b. Pingsan c. sakit d. Gelisah e. gugur

30. Orang yang diungkapkan dalam puisi Pahlawan Tak Dikenal adalah seorang yang ikhlas membela bangsa, yang diisyaratkan dengan kalimat . . . .

a. Dia terbaring tetapi bukan tidur

b. Dia tidak tahu bilamana dia dating

c. Dia memeluk senapan

d. Matinya sambil tersenyum

e. Ada sebutir peluru di dadanya


31.Cermati penggalan puisi berikut!


Dengan bermandi mata

kuminta ampunanMu

Alangkah jauh jalan yang harus kutempuh

Sebelum sempat di hadiratMu bersimpuh


Maksud penyair untuk menggambarkan kehidupan yang terasa susah, Nampak dalam baris .. . . .

a./Dengan bermandi/

b./kuminta ampunanMu/

c./Alangkah jauh/

d./jalan yang harus kutempuh/

e./di hadiratMu bersimpuh/

32. Di Akuarium


Kulihat ikan-ikan berenangan: alangkah nyaman dan tenang

hidup tanpa persoalan. Betapa ingin aku menjadi ikan!

Dari balik kaca, matanya cemburu memandang:

Barangkali ingin menjadi manusia, menjadi aku

Yang pergi memancing di hari minggu.

(Ajib Rosidi)

Menilik isinya, puisi tersebut termasuk jenis . . . .

a. balada b. elegi c.roman d. ode e. satire


33. Cermati puisi berikut!


Jika bayang telah pudar

dan elang laut pulang ke sarang

angin bertiup ke benua

Tiap-tiap akan kering sendiri

dan nahkoda sudah tahu pedoman

boleh engkau dating padaku

(Surat dari Ibu,Asrul Sani)

Makna lambang dari dan nahkoda sudah tahu pedoman adalah . . . .

a. sudah mencari pedoman hidup b. sudah menemukan arah dan tujuan

c. sudah mempunyai pasangan hidup d. sudah berilmu dan berpengetahuan

e. sudah menjadi nahkoda berpengalaman


34. Bacalah puisi berikut!


Malam tiba

Hari sudah senja

Alam mulai sunyi

Burung-burung semua

Telah berhenti bernyanyi

Anak gembala kerbau

Menghalau ternaknya

Pulang menuju dangau

Jauh di tepi lembah

(Ibu Sud)

Puisi di atas menggambarkan suasana. . . .

a. kesunyian malam b. kegelapan malam c. kedamaian malam

d. ketenangan malam e. kesendirian malam


35. Simak penggalan puisi berikut!

Ombak memecah di tepi pantai

Angin berhembus lemah lembut

Puncak kelapa mwlambai-lambai

Di ruang angkasa awan bergelut.

(“Teluk Jakarta” karya Amir Hamzah)


Majas yang digunakan dalam penggalan puisi tersebut adalah . . . .

a. perbandingan b. personifiksi c. metafora d. eufemisme e. hiperbola


36.Rima akhir yang digunakan dalam penggalan puisi tersebut adalah. . . .

a. a a a a b. a a b b c. a b a b d. a b c d e. a b b a


37. Kau kandil kemerlap

Pelita jendela di malam gelap

(“PadaMU Jua” karya Amir hamzah)


Penggalan puisi di atas menggunakan majas . . . .

a. perbandingan b. personifiksi c. metafora d. eufemisme e. hiperbola38. Bacalah puisi berikut!


Cintaku Jauh di Pulau


Cintaku jauh di pulau

Gadis manis, sekarang iseng sendiri


Perahu melancar, bulan memancar

Di leher kukalungkan ole-ole buat si pacar

Angin membantu, laut terang tapi terasa

Aku tidak kan sampai padanya


Di air yang terang, di angin mendayu

Di perasaan penghabisan segala melaju

Ajal bertahta sambil berkata:

“Tujuan perahu ke pangkuanku saja”


Amboi: jalan sudah bertahun kutempuh

Perahu yang bersama kan merapuh

Mengapa ajal memanggil dulu

Sebelum berpeluk dengan cintaku!?

(Chairil Anwar)

Kata cintaku dalam puisi tersebut dapat diartikan sebagai berikut, kecuali. . . .

a. cita-cita b. pujaan hati c. kekasih d. harapan e. harta kekayaan


39. Jaring- Jaring

Kali ini

nelayan menebar jarring di laut

menangkap ikan

kali ini

Tuhan menebar jarring maut

menangkap insane

(Piek Ardianto)

Maksud puisi tersebut adalah. . . . .

a. menggambarkan kekuasaan nelayan b. menunjukkan kekuasaan Tuhan

c. menggambarkan pekerjaan manusia d. membedakan kekuasaan manusia

e. menunjukan perbedaan waktu menebar jaring


40. Makna lambing kata jarring maut dalam puisi tersebut adalah . . . .

a. penderitaan b. kekhawatiran c. kesulitan d. kesedihan e. kematian


41. Amanat puisi Jaring-jaring adalah . . . .

a. Tuhan sangat perkasa sehingga tidak bisa dilawan.

b. Nasib manusia sama dengan ikan di laut.

c. Manusia dapat menentukan nasibnya sendiri.

d. Semua manusia akhirnya akan menghadap Tuhan.

e. carilah rejeki di Laut dengan menangkap ikan.


42. Terbuka Bunga

Terbuka bunga dalam hati!

Kembang rindang disentuh bibir kesturimu

Melayah-layah mengintip restu senyumanmu

Dengan mengelopaknya bunga ini, layulah bunga lampau, kekasihku.

Bunga sunting hatiku, dalam masa mengembara menanda dikau.

Kekasihku! Inilah bunga sejati yang tiadakan layu!

(“Nyanyi Sunyi”:14)

Puisi Terbuka Bunga melambangkan perasaan penyair, seperti yang terdapat dalam baris puisi yang berbunyi. . . .a. /terbuka bunga dalam hati/ b./melayah-layah mengintip/

c./layulah bunga lampau/ d./masa mengembara/

e. /tiada kan layu/


43. Permintaan


Mendengar ombak pada hampirku

Debur mendebur kiri dan kanan

Melagukan nyanyi penuh santunan

Terbitlah rindu ke tempat lahirku


Sebelah timur pada hampirku

Diliputi langit berawan-awan

Kelihatan pulau penuh kebenaran

Itulah gerangan tanah airku


Di mana laut debur-mendebur

Serta desir tiba di pasir

Di sanalah jiwaku mulai bertabur


Di mana ombak sembur menyembur

Membasahi barisan sebelah pesisir

Di sanalah hendaknya aku berkubur

(Moh.Yamin)

Tema puisi tersebut adalah . . . .

a. rasa cinta yang dalam terhadap tanah kelahiran.

b.perjuangan hidup atau mati seseorang penuh liku.

c. peperangan batin dan jasmani untuk memilih sesuatu.

d. keindahan tanah tempat kelahiran.

e. perjalanan selama hidup seseorang di dunia.


44. Cermati penggalan puisi di bawah ini!


Ku tak akan mengerti bagaimana kesepianku

Menghadapi kemerdekaan tanpa rasa cinta

Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah menyembunyikan pisaunya

Membayangkan wajahmu adalah siksa

Kesepian adalah ketakutan dan kelumpuhan

Engkau telah menjadi racun bagi darahku

Apabila aku dalam kangen dan sepi itulah berarti aku tungku tanpa api

(Rendra)

Tema puisi di atas adalah . . . .

a. kegelisahan b. kemerdekaan c. ketakutan d. kelumpuhan e. kerinduan


45. AKU

aku ini binatang jalang

dari kumpulannya terbuang

biar peluru menembus kulitku

aku tetap meradang menerjang

(Chairil Anwar)

Penggalan puisi di atas menggambarkan ....

a. ketidak pedulian b. kesakitan c. Kesedihan d. kegembiraan e. kelucuan


Download Soal Puisi

Related Posts

Posting Komentar