Kunci jawaban bisa anda dapatkan dengan cara mendownload pada bagian bawah soal. Jika ada link download yang rusak atau tidak bisa di akses, mohon beritahu kami dan akan segera di update, Terimakasih.

Soal dan Kunci Jawaban Biosfer

Posting Komentar

Soal dan Kunci Jawaban Biosfer

Pada mata pelajaran geografi, kita akan mempelajari tentang biosfer yang akan membahas banyak hal tentang lapisan bumi yang ditingali oleh makluk hidup.

Pada materi ini anda akan mengenal tentang macam-macam biosfer, fungsi biosfer bagi bumi dan makluk hidup dan hal lainnya.

Untuk membantu pemahaman anda tentang materi biosfer, kami telah mengumpulkan beberapa soal tentang biosfer yang bisa anda baca dan pahami dengan baik.

Soal Biosfer

1. Jenis tumbuhan konifer dengan daun seperti jarum adalah ciri khas dari bioma......

A. Sabana

B. taiga

C. Hutan hujan tropis

D. tundra

E. Hutan gugur


2. Ciri dari bioma hutan hujan tropis adalah......

A. Tumbuh di daerah 4 musim, daun meranggas pada musim dingin

B. Curah hujan sangat rendah, tanaman berupa kaktus

C. Curah hujan tinggi dan daun lebat membentuk canopi

D. Tumbuh di iklim dingin, vegetasi berupa lumut

E. Tumbuh di daerah subtropika, daun seperti jarum


3. Yang termasuk hewan tipe peralihan adalah sebagai berikut . . .

A. Cendrawasih, koala, burung kasuari               

B. Anoa, burung maleo, komodo

C. Harimau, badak, gajah                                          

D. Anoa, komodo, badak

E. Anoa, jerapah, orang utan


4. Burung Kasuari merupakan hewan tipe . . .

A. Peralihan

B. papua

C. Asiatis

D. Australis

E. Oriental


5. Flora endemik yang dapat ditemui di daerah Papua adalah . . .

A. Matoa

B. raflesia

C. Eboni

D. kayu manis

E. Meranti


6. Jenis bioma yang tumbuh di daerah Nusa Tenggara adalah . . .

A. hutan hujan tropis 

B. hutan bakau

C. hutan musin

D. sabana

E. gurun


7. Tekstur tanah, kegemburan, dan air tanah merupakan faktor fisik yang memengaruhi pertumbuhan tanaman, yang termasuk dalam faktor .... 

A. klimatik 

B. biotik 

C. fisiografik 

D. biota 

E. edafik


8. Untuk beradaptasi dengan lingkungannya daun pinus dan cemara berbentuk seperti duri dan memanjang, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk …

A. Mengurangi penguapan air

B. Melindungi diri dari musuh

C. Memperbesar penguapan

D. Mempermudah penyerbukan dan pembuahan

E. Meningkatkan penerimaan sinar matahari untuk berfotosintesis.


9. Padang rumput yang diselingi pohon-pohon perdu dan semak belukar merupakan karakteristik bioma....

A. Stepa

B. Gurun

C. hutan konifer

D. Sabana

E. hujan hujan tropis


10. Tanaman kaktus termasuk ke lompok .... 

A. mesophyta 

B. xerophyta 

C. higrophyta 

D. hidrophyta 

E. tropophyta


11. Biosfer merupakan gabungan dua kata yaitu bios dan sphere yang mempunyai arti …

A.Hidup dan lapisan 

B.Makhluk hidup dan ilmu 

C.Manusia dan lapisan 

D.Hidup dan ilmu 

E.Ekosistem dan lapisan


12. Tingkat kehidupan yang kompleks dalam persebaran flora dan fauna pada kumpulan komunitas adalah …

A.Bioma 

B. Populasi 

C.Ekosistem 

D.Kelompok

E.Individu


13. Persebaran flora di muka bumi tersebar secara merata. Flora seperti kopi, kina, teh. Flora ini dipengaruhi oleh faktor utama yaitu...

A.Edafik dan biologis 

B.Klimatik dan edafik 

C.Topografi dan biologis 

D.Biologis dan vegetasi 

E.Edafik dan topografi


14. Faktor utama yang mempengaruhi persebaran hutan hujan tropis di daerah equator ialah …

A. Manusia 

B. Biologis 

C. Vegetasi 

D.Edafik

E. Klimatik


15. Curah hujan diatas 2.000 mm/tahun dan mendapat penyinaran sepanjang tahun berciri-ciri bioma …

A.Sabana 

B.Tundra 

C.Gugur 

D.Taiga 

E.Hutan basah


16. Ciri-ciri bioma gugur (decidous) antara lain …

A.Curah hujan 2.000 mm/tahun dan cukup penyinaran matahari 

B.Terdapat burung cendrawasih 

C.Suhu dingin dengan curah hujan > 2.000 mm/tahun dan tumbuhannya rapat 

D.Temperatur udara panas sepanjang tahun dan hujan terjadi secara musiman 

E.Curah hujan 750 – 1.000 mm/tahun dan merata serta floranya tidak terlalu rapat


17. Vegetasi khas yang hidup dan berkembang di daerah tundra adalah …

A. Hutan heterogen 

B.Padang rumput 

C. Lumut 

D. Hutan jati 

E. Hutan pinus


18. Di Indonesia dijumpai daerah sabana yaitu terletak di

A.Papua 

B.Sumatera 

C.Nusa Tenggara Barat/Timur 

D.Jawa barat 

E. Sulewesi


19.  Hutan bakau (mangrove) dapat dijumpai di daerah pantai Indonesia kecuali ……

A. Utara Jawa 

B.Barat sumatera 

C. Kalimantan 

D.Papua 

E.Timur Sumatera


20. Hutan Indonesia sebagai salah satu hutan terluas di dunia yang dijadikan sebagai paru-paru dunia yaitu hutan hujan tropis yang memiliki ciri-ciri ….

A.Banyak tumbuh di sekitar pantai 

B.Tumbuh rumput yang menutupi permukaan bumi 

C.Pohon tinggi dan runcing seperti pinus 

D.Hutannya lebat dan berdaun lebar dan dasar hutan gelap 

E.Memiliki musim jika kemarua dan hujan 


Kunci  Jawaban

1. B. taiga

2. C. Curah hujan tinggi dan daun lebat membentuk canopi

3. B. Anoa, burung maleo, komodo

4. D. Australis

5. A. Matoa

6. D. sabana

7. E. edafik

8. A. Mengurangi penguapan air

9. D. Sabana

10. B. xerophyta

11. A.Hidup dan lapisan

12. C.Ekosistem

13. B.Klimatik dan edafik

14. E. Klimatik

15. E.Hutan basah

16. D.Temperatur udara panas sepanjang tahun dan hujan terjadi secara musiman

17. E. Hutan pinus

18. C.Nusa Tenggara Barat/Timur

19. B.Barat sumatera

20. D.Hutannya lebat dan berdaun lebar dan dasar hutan gelap

Related Posts

Posting Komentar